Håland Instrumentering AS blir distributør for ABB

Håland Instrumentering AS har inngått en samarbeidsavtale om salg av ABBs prosessinstrumenter og blir deres lokale distributør.

ABB er et ledende globalt teknologiselskap innen kraft og automasjon.
Samarbeidet gir Håland Instrumentering AS et stort produktspekter innen måling av trykk, temperatur, nivå og mengde. I tillegg til brann- og gassdeteksjon samt ventiler og aktuatorer.

Med ABB som samarbeidspartner gir dette oss mulighet til å tilby komplette prosjekt leveranser.

Mer informasjon: se http://www.hi-as.no/Måling-Trykk-Temperatur-Flow-transmitter-måler-ABB-Norge


ONS 2016: kom innom oss på stand 770.  (ABB har stand 929.)

Håland Instrumentering Et bevisst valg