Eksempler på hvordan våre kunder gis fordeler og nytterverdier med gode tekniske produktløsninger:

Innenfor FELTINSTRUMENTERING:

- Levetidsforlengelse av nivåmålere:
fremskaffe driftserfaringer, delta med råd og anbefalinger i valg av utstyr, levere produkter, dokumentasjon (Norske Shell, Draugen plattform)

- Modernisere flowmåling:
delta i kartlegging, anbefale løsning, assistere under oppstart (offshore), dokumentasjon (Norske Shell, Draugen plattform)

Innenfor BRANN- & GASS-DETEKSJON:

- Komplett brann og gass utstyr til ny plattform:
bistå ved valg av egnet utstyr, faglig støtte til prosjektteam, leveranse av produkter, assistanse ved igangkjøring på plattform, dokumentasjon (Aibel, Equinor Gudrun plattform)

- Utskifting gassdetektorer i ventilasjonskanaler:
forslag løsning med ny laserteknologi som gir mindre vedlikeholdsbehov, støtte projektteam og ved igangkjøring offshore, levere produkter, dokumentasjon (Equinor Energy, Statfjord B & C plattform)

- Erstattet brannalarmsystem:
prosjektleveranse med kartlegge behov, design nytt system, levere, montere, teste og igangkjøre systemet offshore, oppdatering av tegninger (Teekay - Foinaven FPSO, UK)

Innenfor VENTILER:

- Eget design av subsea kule ventil:
bygging, testing og dokumentasjon (TechnipFMC / Equinor Energy, levetidsforlengelse Snorre feltet)

- Feilsøking ventil som ikke fungerte:
feilsøking og testing av ventil basert på lang erfaring med ventiltypen, demontering, erfaringsoverføring til kunde, rapportering (AkerBP, Skarv FPSO)

- Oppgradering ventilløsning som beskytter mot trykkbølger i rørledninger:
ventilberegninger ved nye driftsforhold, anbefale kostnadseffektiv og arealbesparende løsning med økt kapasitet, vedlikehold av ventilene, levere paneler for økt kapasitet, dokumentasjon (Equinor Energy, Mongstad landanlegg - Johan Sverdrup oppgradering)

Ta kontakt nå på telefon eller e-post for å høre hvordan vi kan bidra med løsning til ditt behov.
Eller for flere eksempler.